PRODAJA I PONUDA NEKRETNINA U HRVATSKOJ

Usluge koje pružamo u vezi s nekretninama:

- Provjera vlasništva i dokumentacije o legalnosti predmetnih nekretnina

- Dogovaranje prodajne cijene i detalja prodaje i selidbe

- Izrada i dostava dokumentacije temeljem obveza iz Zakona o porezu na promet nekretnina

- Stručna pomoć pri sklapanju predugovora i kupoprodajnog ugovora

- Nadzor i pomoć kupcu pri prepisu prava vlasništva u zemljišnim knjigama, uključujući plaćanje troškova

- Potražnja nekretnina po Vašoj želji